DienstverleningOm uitvoer te geven aan onze visie biedt Employability een breed aanbod van diensten aan. Binnen deze diensten ligt aan werknemerszijde de focus op zaken als zelfinzicht, kennis/kunde, loopbaanontwikkeling, arbeidsmarktbenadering én arbeidsmarktbemiddeling.

Aan werkgeverszijde geven wij uitvoer aan én adviseren wij over een brede & flexibele personeelsinzetbaarheid.

Wij leveren enkel maatwerk. Meer weten over onderstaande dienstverlening, neem contact met ons op.

Uitzenden

Employability verzorgt de gehele werving- en selectie van uw nieuwe medewerkers. Na 1.040 gewerkte uren wordt u in de gelegenheid gesteld om de medewerker(s) over te nemen. Indien dit eerder gewenst is, spreken we een werving- en selectietarief met u af.

Detachering

Bij detacheren biedt Employability de medewerker een contract voor bepaalde tijd aan. Het voordeel voor u is dat de medewerker de overeenkomst niet tussentijds kan opzeggen, zodat u in ieder geval gedurende de afgesproken periode kunt rekenen op een gecommitteerde medewerker.

Werving en selectie

Employability neemt uw gehele werving- en selectieprocedure uit handen, u neemt de geworven kandidaat zelf in dienst en betaalt Employability éénmalig een wervings- en selectietarief.

Naar-werk trajecten

Employability biedt diverse “naar werk” trajecten aan en wij zijn gespecialiseerd in mobiliteits-, outplacement en re-integratietrajecten. Als basis bieden wij een individuele maatwerk aanpak eventueel gecombineerd met groepsprogramma’s, workshops en trainingen. Ieder traject start met het in kaart brengen van de startpositie van de kandidaat om vervolgens de weg naar werk in te zetten. Deze trajecten duren maximaal 12 maanden.

Loopbaan coaching

Coaching kan worden ingezet bij vraagstukken op het gebied van persoonlijkheid, privéleven, scholing, werk en carrière. Deze vraagstukken hebben veelal betrekking op professionele en persoonlijke ontwikkeling en kunnen bijvoorbeeld ook ondersteuning bij arbeidsmarktbenadering betreffen. De coaching kan worden ondersteund met assessments en is individueel van aard.

Assessments

Wij werken onder andere met de assessments van Meurs HRM en Matchcare op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, loopbaan oriëntatie en mobiliteit. Onderdelen daarvan zijn bijvoorbeeld persoonlijkheids-, talenten-, drijfveeronderzoeken alsmede ook 360 graden onderzoeken en zingevend leiderschap.